09031236171

تاریخچه هواپیمایی معراج

هواپیمایی معراج، شرکتی مستقر در تهران است که خدمات پروازهای داخلی و پروازهای خارجی را پوشش می‌دهد.

فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از قطب‌های اصلی این شرکت هواپیمایی هستند.

هواپیمایی معراج | میزبان بلیط

شکل گیری هواپیمایی معراج

در سال 1389، ایرلاین معراج به عنوان یکی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی کشور ایران با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری تأسیس گردید.  دفتر اصلی این شرکت در تهران قرار دارد.

فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران، فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، فرودگاه بین‌المللی کیش و فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز از قطب‌های اصلی ایرلاین معراج هستند.

پروازهای داخلی هواپیمایی معراج

پروازهای خارجی هواپیمایی معراج