09031236171

تاریخچه هواپیمایی پویا

شرکت هواپیمایی پویا در ابتدا به عنوان  یک شرکت هواپیمایی باری در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران فعالیتش را آغاز کرد.

پس از مدتی فعالیتش را در زمینه خطوط هواپیمایی مسافربری و جت تجاری گسترش داد.

شرکت هواپیمایی پویا | میزبان بلیط

شکل‌گیری هواپیمایی پویا

شرکت هواپیمایی پویا در سال 1387 تاسیس شد و فعالیت اصلی آن در زمینه حمل بار می‌باشد.

از سال 1392، این شرکت هواپیمایی تعدادی از هواپیماهای خود را تغییر داده تا قابلیت جابجایی مسافر با تعداد 52 نفر نیز داشته باشند. 

از سال 1396، خدمات ایرتاکسی به فعالیت هواپیمایی پویا اضافه شد و هواپیماهای این بخش قابلیت جابجایی 17 مسافر را به صورت خصوصی دارند.

پروازهای داخلی هواپیمایی پویا